h
8 augustus 2014

SP: Zaanbrug op huidige locatie

PERSBERICHT - De nieuwe Zaanbrug moet op de bestaande plek gebouwd worden, dat vinden de SP- afdelingen Wormerland en Zaanstreek en de fractie van de SP in Provinciale Staten van Noord- Holland. Daarom staan zij op 16 augustus van 10.00 uur tot 14.00 uur op de Zaanbrug, de oeververbinding tussen Wormer en Wormerveer, om hun mening aan voorbijgangers kenbaar te maken.

Lees verder
7 augustus 2014

Locaties zorghotel Wormerland ongeschikt

In de antwoorden op de vragen die de SP stelde over de mogelijke vestiging van een zorghotel, lazen we dat het college nog graag een onderzoek wil doen. Het college wil onderzoeken of een zorghotel in Wormerland kansrijk is en welke locatie geschikt is voor een zorghotel.

Lees verder
5 augustus 2014

Emile Roemer over Gaza

De gruwelijke geweldsexplosie tegen Gaza schokt mensen overal ter wereld. Ook in ons land is de ontzetting groot.

Lees verder
31 juli 2014

Zorghotel Wormerland haalbare kaart?

Het heeft het college van Wormerland nogal wat tijd gekost om te komen tot de antwoorden op de vragen die wij stelden over de vestiging van een zorghotel in de gemeente. Een zorghotel is een diepe wens van de coalitie, waaraan in de gemeenteraad al een aantal woorden verspild werden.

Lees verder
11 juli 2014

Interpellatieverzoek SP en VLW over Plaszoom

De fracties van SP-Wormerland en Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) zijn samen in de pen geklommen met een zogenaamd 'interpellatieverzoek' voor in de gemeenteraad om te spreken over de voortgang van het winkelcentrum Plaszoom c.q. Centrumplan Wormer. Lees hieronder de brief:

Lees verder
10 juli 2014

De Zaanbrug moet op de eigen plek

De SP in Zaanstad, de SP in Wormerland en de SP in de Provinciale Staten van Noord- Holland blijven bij hun standpunt. De Zaanbrug moet op dezelfde plek als waar hij altijd geweest is. Ondanks dat de gemeenteraden van Wormerland en Zaanstad en Provinciale Staten van Noord- Holland reeds lang geleden besloten hebben over de locatie van de Zaanbrug, blijft het rommelen. Er zijn inwoners van Wormerland en Zaanstad die de Zaanbrug op z'n eigen plekkie willen houden en er is een aantal inwoners die de Zaanbrug graag op een andere locatie wil. Van de laatsten werd de mening reeds enige tijd geleden grondig weerlegd.

Lees verder
8 juli 2014

Een burgerinitiatief, graag nog meer

Het college van Wormerland kreeg een opmerkelijk burgerinitiatief. Negen burgers van ongeveer 12 jaar oud willen een grotere skatebaan op het evenemententerrein van Wormer. Een geweldig voorbeeld voor alle Wormerlanders en een lichtend voorbeeld voor 'democratie van onderop'. Ook SP-raadslid Mart van der Kolk op de skatebaan

Lees verder
3 juli 2014

Meer geld voor Wmo, ook dankzij de SP

Op 1 juli 2014 werd in de gemeenteraad de Zomerrapportage besproken. Het college stelde voor het nog niet besteedde geld van de Wmo te gebruiken om het tekort op de Zomerrrapportage te dekken. Dit tot groot ongenoegen van de SP, die een amendement klaar had liggen om het niet besteedde geld van de Wmo juist toe te voegen aan de Wmo- reserve. Er komen immers zware tijden aan, waarin niet zeker is dat de gemeente ook daadwerkelijk voldoende geld zal hebben om aan de grote vraag naar zorg te kunnen voldoen. Er moet dus een grote spaarpot zijn.

Lees verder
3 juli 2014

Bedankt voor de voorstelling

Het rekenkamerrapport over de HVC van de samenwerkende rekenkamers was al lang geleden aan de raadsleden verzonden. De rekenkamercommissie van de gemeente Wormerland had bij de totstandkoming ervan overigens een marginale rol gehad. Ook had het college reeds voor de gemeenteraadsverkiezingen gereageerd op het rekenkamerrapport. De SP- fractie was goed voorbereid op hetgeen komen ging, had het rapport uitvoerig besproken met andere SP- fracties in de regio en zinnige vragen gesteld. Niets stond een goede bespreking en besluitvorming nog in de weg. De voorronde van de raad van 1 juli werd echter een tenenkrommende voorstelling.

Lees verder
1 juli 2014

SP geeft college 'Zwartboek Winkelcentrum Plaszoom'

SP Wormerland is de afgelopen weken druk geweest met het winkelcentrum Plaszoom in Wormer. De winkeliers worden geplaagd met achteruitgang van het centrum. Het vorige college (SP en VLW) had alles rond voor de start van de nieuwbouw en verbouwing van het dorpscentrum in april dit jaar, maar het nieuwe college (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) heeft dit een halt toegeroepen door de zaak in de 'koelkast' te zetten en dat breekt nu de klandizie op in het winkelcentrum. Vanavond heeft de SP een zwartboek aangeboden over deze kwestie.

Lees verder

Pagina's