h

SP: Reactie op Kadernota 2016 Wormerland

21 juni 2015

SP: Reactie op Kadernota 2016 Wormerland

Voorzitter, collega- raadsleden,

De kadernota geeft een globale vooruitblik op de plannen voor 2016 en daarna. De SP heeft niet veel plannen voor 2016 kunnen ontdekken, behalve de Bezuinigingstaakstelling Huisvesting. De kadernota kan daarom geschetst worden als een met een groot gebrek aan ambities.

Van het huidige college, dat voor de verkiezingsstrijd grote beloften aan de Wormerlandse inwoners deed, hadden wij meer verwacht dan deze ambitieloze kadernota. Wat is er terechtgekomen van de geweldige plannen om heel Wormerland te veranderen? De kadernota die nu voorligt is er een van 'op de winkel passen'. Niet meer en misschien zelfs nog wel iets minder.

Er werden aan de inwoners geweldige vergezichten voorgeschoteld over de Zaanbrug. Deze moest en zou op een andere plek komen. Louter voor de vorm ging het college er mee aan de slag, wetende dat de pogingen de Zaanbrug te verplaatsen geen resultaat zouden hebben. Het voorspelbare einde van het liedje was dan ook dat de vernieuwde Zaanbrug gewoon op z'n eigen plekkie komt. Dát is ambitie.

De inwoners van Wormerland zouden en veel betere en mooiere MFA krijgen. Een staaltje van superarchitectuur, want de nieuwe supermarkt van de Vomar is volgens de huidige coalitie een lelijk onding. De uitbreiding van vlek B is nu niet bepaald een standje van hoogstaande architectuur, alhoewel de SP natuurlijk niet gaat over mooi of lelijk. Gevolg van de nieuwe MFA- plannen is dat er geen plaats is voor het dorpstheater, de Bieb genoegen moet nemen met een veel kleinere ruimte en de gemeentewinkel er geen plaats heeft. En bovendien is deze kleine uitvoering van de MFA bepaald niet goedkoper dan de plannen die er voordien lagen. Dát is ambitie.

Over de plannen voor een zorghotel hebben we niets meer vernomen. De SP heeft onderzoek gedaan naar de perfecte plek voor zoiets, maar kon helaas geen plekkie vinden. De SP vermoedt dat het de coalitie ook aan een geschikte locatie en de benodigde zorgbehoevenden ontbrak. Zorghotels worden gevestigd bij ziekenhuizen in Zaandam en Purmerend. Ondertussen zijn de wilde plannen blijkbaar in alle stilte op de lange baan geschoven. Dát is ambitie.

Het jeugdbeleid zou nieuw leven ingeblazen moeten worden. Behoudens de kinderen die een uitbreiding van de skatebaan willen, heeft het college nog met geen enkele jongere gesproken althans niet zichtbaar voor de Wormerlandse politiek. Gevolg is dat de jongeren in Wormerland het moeten doen met het 'oude' jeugdbeleid, waar overigens weinig mis mee is. En er werd nog steeds geen JOP gerealiseerd, ondanks dat de reservering ervoor nog steeds bestaat. Dát is ambitie.

Stille armoede is een punt dat aandacht behoeft. Dat vindt de SP ook. Het college heeft echter nog geen blijk gegeven het beleid van het vorige college te kunnen verbeteren. Althans, niet zichtbaar voor de gemeenteraad. Behoudens dat er door middel van de 'social return' plannen het werken zonder loon (met behoud van uitkering en niets extra's) wordt ingevoerd, is er niets veranderd. Dát is ambitie.

Werk is belangrijk, dat vindt ook de SP, die niets liever zou willen dan dat alle Wormerlanders duurzame arbeid hebben die fatsoenlijk betaald wordt. Door werkervaringsplaatsen aan te bevelen met behoud van uitkering (en niets extra's) wordt bevorderd dat mensen aan het werk gaan zonder daarvoor loon te krijgen en werkgevers gebruik kunnen maken van deze buitenkans op gratis arbeidskrachten. Dát is pas ambitie.

De gemeente Wormerland moest aangesloten blijven bij de stadsregio. om zich sterk te maken voor de belangen van Wormerland. Eén van de gevolgen hiervan is dat er voortaan minder woningen in Wormerland aan Wormerlanders zullen worden toegewezen. De coalitiepartijen hebben hier bewust voor gekozen. De inwoners van deze mooie gemeente betreuren het zeer dat veel van hen in de toekomst niet meer in de gemeentelijke sociale woningvoorraad terecht kunnen. Dát is pas ambitie.

Door 's nachts meer blauw op straat en veilige fietsroutes naar scholen probeert het college de veiligheid voor burgers en bedrijven verder te vergroten. De SP heeft niet gemerkt dat er 's nachts meer blauw op straat is of dat er überhaupt meer politie is bijgekomen. Ook de kans op een veilige fietsroute in de onderdijk bij de Engewormer is verkeken. De schoolgaande fietsers worden voortaan ingezet als verkeersremmende maatregel voor automobilisten, nu ze bovenop de dijk moeten blijven fietsen. Dát is pas ambitie.

Om de drie decentralisaties tot een succes te maken, moest er een derde en een vierde wethouder komen. Inmiddels zal het ook dit college duidelijk zijn dat de gemeente Wormerland op dit punt zelf nauwelijks inititatieven kan ontplooien. Wormerland loopt, net als de andere kleine gemeenten in de regio Zaanstreek/ Waterland, gewoon aan de leiband van de grote twee, die door middel van een groot ambtelijk apparaat in de gemeenschappelijke regelingen de gang van zaken bepalen. Dat was bekend, geeft niks en het is blijkbaar niet anders. Dát is pas ambitie.

Om aan de wensen van de CDA- fractie te kunnen voldoen, moest een wethouder uit het verre Schagen worden aangetrokken. Deze wethouder gaf zijn wethouderspost in Schagen op ten gunste van zijn zoon en maakte dagelijks veel declarabele reiskosten. Vervolgens werd deze wethouder aan de kant gezet en vertrok met stille trom. De gemeente Wormerland wordt hierdoor ook nog met de kosten van het wachtgeld opgezadeld. Dát is pas ambitie.

De enige 'ambitie' die in de kadernota 2016 is opgenomen is de Bezuinigingstaakstelling Huisvesting. Daar is de SP het overigens mee eens. Het gemeentehuis wordt steeds minder of zo u wilt steeds efficiënter gebruikt. Het besparen op huisvesting levert wellicht nog een voordeel voor de inwoners op. De SP vindt dat dit ambitieuze plan van de coalitie verwezenlijkt moet worden.
De raadszaal is overigens wel héél duur. De SP is benieuwd wat deze nu eigenlijk per gebruikt uur kost.

En ............ het is logisch dat wegen opgeknapt moeten worden, dat de informatiedragers goed beveiligd moeten worden, dat de Basisregistratie Adressen en Gebouwen op orde is, dat burgers digitaal zaken kunnen doen met de overheid, dat de autootjes van de buitendienst op een gegeven moment versleten zijn en dat inwoners vaker kiezen voor cremeren dan begraven. Maar ambities zijn dit niet.

De SP heeft voor dit ambitieloze college, maar één opdracht. In de hoop dat u dit aankunt, want wellicht is het in uw ogen veel gevraagd. De SP wil dat alle werknemers van Baanstede een échte baan tegen een écht en goed salaris behouden of krijgen, geen werknemer uitgezonderd. Kunt u dat verwezenlijken? Dank u wel.

We praten verder tijdens de begrotingsbehandeling.

SP Wormerland - Facebook en Twitter

Nu ook op >>>> Facebook en Twitter

 

U bent hier